Rent hav

I samarbeid med In The Same Boat har Skattejakten.LIVE brukt sommeren til å jobbe med strandrydding i Nord-Norge.

Strandrydding på heltid

Arbeidet har vært givende, og vi ser at behovet for både informasjon og praktisk arbeide er stort. Vi har derfor tatt en avgjørelse om at vår videre satsning og produksjon vil dedikeres arbeidet med å redde havene fra marin forsøpling.

Arbeidet vil bestå av følgende:

 1. Kartlegging
  Kartlegging av strandlinjer der det er stort behov for rydding, samt registrering av kilder, type og volum plastikk for de stedene vi ferdes.
   
 2. Organisering av ryddeaksjoner
  Vi organiserer fortløpende ryddeaksjoner der vi inviterer med oss frivillige medhjelpere og lokale ressurser i arbeidet for å få plukket så mye og effektivt som mulig.
   
 3. Holdningsskapende arbeid
  Vi filmer og publiserer vår reise underveis, både strandrydding og arbeide med marin forsøpling, og opplevelser med natur, mat og mennesker. Dette skal bidra til en større oppmerksomhet for problemet med marin forsøpling, og inspirere vårt publikum til å bruke den fantastiske naturen vår, og ta bedre valg i hverdagen.

 

Behov for finansiering

For å dekke våre løpende kostnader i arbeidet er vi helt avhengige av økonomiske bidrag, og søker derfor støtte fra privatpersoner, bedrifter og det offentlige.

I dette dokumentet kan du lese mer om hvordan du kan bidra: RentHav.COM høsten 2017 (PDF)