Rydding av plast i havet

Fra 15. juli og fremover, vil Skattejakten.LIVE sette fokus på maritim forsøpling, og dokumentere arbeidet til Børje Møster og www.inthesameboat.no, som plukker søppel og skrot fra strender og havner lags kysten.

Vi vil selvsagt selv delta i ryddearbeidet, og når vi har ryddet er det tid for skattejakt, der vi vil vise frem lokale naturperler, møte gründere og jakte etter den beste matopplevelsen i Norge!

Dersom du også synes det er viktig å rydde havene for plast og ønsker å hjelpe oss, enten du er en privatperson eller en bedrift eller organisasjon, så ta gjerne kontakt med oss på renthav@skattejakten.live